De bedrijfswaarden van Accumen zijn doorheen het ganse bedrijf verspreid. Deze waarden leiden ons gedrag, onze strategieën en relaties met klanten, kandidaten, zakenrelaties en elkaar.

Kwaliteit
ACCUMEN garandeert de hoogste kwaliteit standaard. We garanderen dat al onze medewerkers het correcte competentie niveau alsook de ervaring hebben om de hoogste standaard te kunnen leveren naar zowel klanten als kandidaten.

Integriteit
We werken volgens de hoogste standaarden van ethiek, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau.

Flexibiliteit
Om de wensen van de klant op de beste manier tegemoet te komen verzekeren we de hoogste graad aan flexibiliteit.

Transparantie
Ons doel is het opzetten van samenwerkingen op lange termijn, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit wordt gegarandeerd door onze transparante werkwijze.

Innovatie
We blijven streven naar een voortdurende verbetering in al onze activiteiten, en realiseren op die manier nieuwe standaarden voor de rekruteringssector.

Partners met operationele ervaring
Kris Deroo en Frederick De Sloover leiden beiden nog hun bedrijf. Dit maakt hun approach uniek en sturen ze niet alleen cv’s maar wordt daadwerkelijk gescreent naar de juiste professional. Op vele missies werken beide heren dan ook samen met de bedrijfsleider om de juiste persoon met de juiste kennis aan boord te brengen.

U wenst met ons samen te werken. Stuur Frederick of Kris rechtstreeks een mail bij Accumen.